Företaget

Strimells Entreprenader grundades 1974 av Stefan Strimells. Arbetsuppgifterna var att utföra markarbeten. Sonen Claes är uppvuxen i firman och gick in som delägare 1999. 2002 Bildades Strimells entreprenader AB.

Idag utför vi arbeten med grunder för villa och industri. Vi tar även på oss arbeten inom vatten och avlopp. Vägar och gator är andra anläggningsarbeten vi kan utföra. Och självklart gör vi finplaneringar för tomter och hela bostadsområden.

Idag arbetar tre personer i företaget och den som arbetat kortast tid började år 2000.

Företaget